European Bull Show (EBS)

Als eerste wil ik ons graag voorstellen, wij zijn Ray en Isabella Esman. Rond 2000 zijn we, via een vriend van ons, voor het eerst in aanraking gekomen met Amerikaanse Bulldogs. Door privé omstandigheden zochten twee Amerikaanse Bulldogs een andere baas en wij hebben ze in huis genomen. We hebben ons toen ook eigenlijk meteen aangemeld op een forum voor Amerikaanse Bulldogs. Na verloop van tijd kregen we een nestje en hebben daarvan twee pups zelf gehouden. En toen begon ons hele show gebeuren. Met de vier honden zijn we alle shows in binnen en buitenland afgegaan.
Toen werd ABEU opgericht en in 2006 tekenden we voor onze eerste show. Die overtrof al onze verwachtingen, er kwamen maar liefst 150 Amerikaanse Bulldogs. Samen met anderen heb ik nog een paar andere shows georganiseerd.
In 2019 heb ik met een partner HOBI opgericht, maar na de eerste show ben ik een andere weg in geslagen. Ik speelde al langer met het idee om zelf een show te organiseren en na overleg met vrienden en kennissen heb ik toen de European Bullshow (EBS) opgericht.
Met EBS wil ik terug naar hoe ik de vroegere shows ervoer, meer het familie gevoel en er met elkaar een gezellige dag uit van maken. Uiteraard binnen de ring een gezonde competitie, maar daarbuiten weer als vrienden verder gaan.

European Bull Show (EBS)

First of all, I would like to introduce ourselves, we are Ray and Isabella Esman. Around 2000, through a friend of ours, we came into contact for the first time with American Bulldogs. Due to private circumstances, two American Bulldogs were looking for another home and we took them in. We immediately registered on a forum for American Bulldogs. After a while we got a litter and we kept two puppies ourselves. We became pretty fanatic and with the four dogs we went to all the shows at home and abroad.
Then ABEU was founded and in 2006 we signed for our first show. It exceeded all our expectations, there were no less than 150 American Bulldogs. After this I organized with others a few more shows.
In 2019 I founded HOBI with a partner, but after the first show I took a different path. I had been toying with the idea of organizing a show myself for some time and after consultation with friends and acquaintances I founded the European Bullshow (EBS).
With EBS I want to go back to how I experienced the shows in the past, more the family feeling and a fun day out together. Obviously a healthy competition within the ring, but outside a friendly atmosphere.